Ładowanie...

Elektroniczny protokół szkody

Dane kontaktowe
Dane pole jest wymagane
Proszę podać prawidłowy adres e-mail
Proszę wybrać jedną z możliwych odpowiedzi
Dane pole jest wymagane
Uszkodzenia
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Dane pole jest wymagane

Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających opakowanie zewnętrzne, zabezpieczenie wewnętrzne przesyłki oraz uszkodzenie zawartości. Możesz dodać maksymalnie 3 zdjęcia (maksymalna wielkość zdjęcia 5 MB)UWAGA: Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej. Szczegółowe zasady wnoszenia reklamacji zawarte są w Regulaminach / Warunkach DPD Polska Sp. z o.o. dostępnych na stronie internetowej https://www.dpd.com.pl